Gelijkwaardig Kruispunt | Wat Moet je Weten? Tips & Informatie

Gelijkwaardig kruispunt

In het verkeer ontkomen we er niet aan en is het gelijk een plek die geen ruimte laat voor twijfels: het kruispunt. Nu zijn er verschillende soorten van en komt dat alles weer met zijn eigen regels. Zo ook bij het gelijkwaardig kruispunt en is er al veel te halen uit de naam.

Het is een kruispunt waar het verkeer komende van elke richting, dezelfde rechten heeft. Of toch niet? Er zijn altijd uitzonderingen natuurlijk.

Wat is een gelijkwaardig kruispunt?

Deze vraag staat ten grondslag aan de wijze waarop de van toepassing zijnde regels onthouden zullen worden. Een gelijkwaardig kruispunt is een plek waar een aantal wegen bij elkaar komen en waar het verkeer niet wordt geregeld met behulp van verkeerslichten. Dat is het niet alleen omdat ook voorrangsborden en tekens er niet voorkomen.

Het begrip "gelijkwaardig" zal nu dus wel duidelijker zijn. Het is juist de afwezigheid van enige vorm van ordening, die in de praktijk kan zorgen voor wat twijfels. Dat zal en mag niemand echter overkomen die op de hoogte is van de voorrangsregels gelijkwaardig kruispunt.

Natuurlijk begint het allemaal bij het tijdig herkennen van zo een kruispunt. Vaart verminderen en observeren is bij elke deelname aan het verkeer gewenst. Mede door de aanwezigheid van andere deelnemers, is het niet altijd gelijk duidelijk met welk type kruispunt je te maken hebt.

Verkeer komende vanuit rechts heeft voorrang

Dit had je al zeker voelen aankomen, maar geldt het niet wanneer het vanuit een onverharde weg komt. Dat is ook weer een algemene regel welke er in het verkeer geldt en moet het voertuig welke zich op de onverwachte weg bevindt, rustig moeten wachten tot al het verkeer op de verharde wegen al vertrokken is.

Indien er sprake is dus van gewoon verharde wegen, moet er dus voorrang gegeven worden aan het verkeer komende vanuit rechts. Bij het willen afslaan naar rechts, zal het verkeer komende vanuit de tegenovergestelde richting en rechtdoor gaat, voorrang verleend moeten worden. Bijzondere aandacht moet er besteed worden in gevallen waarbij voertuigen tegenover elkaar staan en beiden een bocht naar rechts moeten beschrijven.

In sommige gevallen zal de grootte van het kruispunt het gelijktijdig kunnen plaatsvinden van deze manoeuvre niet toelaten. Verkeersfatsoen dient dan toegepast worden waarbij men elkaar zal moeten wenken om de volgorde van het optrekken te regelen.

Voorrangsregels gelijkwaardig kruispunt

De regels van toepassing op een gelijkwaardig kruispunt zijn dus niet zo ingewikkeld om te onthouden en moet er wel rekening gehouden worden met uitzonderingen. Zo heeft een tram voorrang gelijkwaardig kruispunt. Het is dus wel uitkijken geblazen en wordt deze regel weleens over het hoofd gezien.

Politieauto's, ambulances en brandweerauto's met een loeiende sirene dienen voorts ook altijd voorrang worden verleend. Indien een militaire colonne zo een kruispunt passeert, mag er niet ingevoegd worden, ook al nader je de colonne van links.

De regels gelijkwaardig kruispunt zijn dus voor de hand liggend en niet ingewikkeld. Het belangrijkst is om te letten op het van rechts komend verkeer. In bijzondere situaties zal ook verkeersfatsoen toegepast moeten worden.