Haaientanden | Alle Regels Omtrent Haaientanden! Tips & Info

Haaientanden verkeer

Zie je vaker haaientanden in het verkeer? Haaientanden voorrang verkeer. Heb je afgevraagd wat het inhoudt? Haaientanden geven aan dat je voorrang moet verlenen aan het verkeer op de kruisende weg. De haaientanden hebben de vorm van witte driehoeken op een rijtje. Ze lijken inderdaad op grote haaientanden, vandaar de naam. Lees alle tips theorie examen auto/a> mbt haaientanden.

Als je haaientanden verkeer ziet betekent het dat je voorrang moet verlenen aan het verkeer op de kruisende weg. En dit geldt alleen voor bestuurders. voetgangers voorrang regels zijn anders, zij behoren niet tot bestuurders.

Je ziet vaak genoeg ook een verkeersbord voor de haaientanden. Dit is een driehoekig voorrangsweg betekenis bord. Het is eigenlijk overbodig, want de haaientand en verkeersbord hebben hetzelfde betekenis, maar voor de extra veiligheid is het wel goed. Soms zie je ook haaientanden zonder bord.

Voorrang haaientanden

Hoe moet je handelen in het verkeer waar er haaientanden aanwezig zijn? Als je haaientanden nadert, ben je niet verplicht te stoppen, maar let op dat er geen ander verkeer aanwezig is. Dan alleen mag je doorrijden. De haaientanden komen vooral in straten waar er verkeerslichten zijn.

In geval de verkeerslichten uitvallen moet er dus naar de haaientanden gekeken worden. In geval er samen met de verkeersregels haaientanden een verkeersbord aanwezig is dan ook ernaar kijken. Er moet opgelet worden dat de kruisende weg ook een fietspad kan zijn. Dus altijd stoppen voor de haaientand. Dit is dus niet hetzelfde als wanneer je een groene streep weg tegen komt.

Rotonde

Is er een fietspad op het rotonde en zijn er haaientanden aanwezig op het fietspad? Dit betekent dat de voorrang gaat tussen fietsers en automobilisten die de rotonde oprijden. In zo een situatie heeft de fietser voorrang op de eerste helft van de oversteek terwijl op de tweede helft de auto voorrang heeft. De fietsers moeten wel altijd oppassen op een rotonde.

Hoofdregels

Er zijn enkele voorrangsregels die aantonen wanneer iemand voorrang heeft. Als jij als bestuurder van rechts bent dan heb je voorrang, maar dit geldt in gevallen waar er geen voorrangsbord of tekens aanwezig zijn. Ook fietsers van rechts hebben voorrang, want ze zijn ook bestuurders. Dus voor voetgangers geldt dit niet. Zo ook op een onverharde weg moet je voorrang geven aan bestuurders op de verharde weg.

Als je uit een uitrit gaat dien je alle anderen in het verkeer voorrang te geven, inclusief voetgangers. De andere bestuurders moeten erop letten dat het een uitrit is en geen zijweg. In geval van zijweg, heeft het verkeer van rechts voorrang.

Ben je op een doorgaande weg dan moet je het ander verkeer voorrang verlenen. Rechtdoor wordt niet gerekend als bijzondere verrichting. Zo is afslaan, stilstaan, parkeren, achteruit rijden of invoegen ook geen bijzondere verrichting. Degene die wel bijzondere verrichtingen doen moet het overige verkeer voor laten gaan.

Voorrang verlenen is zeker van belang voor alle bestuurders, maar in sommige situaties ook voor de voetganger. Als er geen voorrang verleent wordt dan kan er gevaar optreden. Er kunnen ongelukken ontstaan. Maar je kunt niet zomaar weten als iemand voorrang heeft. Je weet dit pas als je een verkeersteken ziet of een verkeersbord. Dit maakt het nog veiliger om voorrang te verlenen.

Vergeet niet om voldoende te verkeer oefenen voor het theorie examen, zo weet je zeker dat je slaagt!