Groene streep op de weg | Wat Moet je Weten? Regels & Info

Groene streep op de weg

Het zal je wel vaker opgevallen zijn, die lijnen op het wegdek. Die zijn er om de rijvlakken te verdelen en zo een veilige doorstroom te garanderen. Vaker zijn deze strepen ook nog van een bepaald materiaal samengesteld en is het voelbaar wanneer je met de auto erover gaat. Dat is een soort van waarschuwing dat je gelijk meer aandacht aan het verkeer moet besteden.

Naast deze functies, is er vaak ook een boodschap verborgen in niet alleen het patroon waarin de strepen zijn aangebracht, maar ook de kleur. Er kan zo met volle aandacht op het wegdek gericht, toch de nodige informatie worden verkregen.

Wat betekent de groene streep op de weg?

Het groen valt misschien niet zo duidelijk op als de witte kleur, maar wordt het daarom ook in een combinatie aangebracht. De kleur op zich geeft aan, dat er op dat gedeelte van de weg tot 100km/u gereden mag worden.

Dat is de maximumsnelheid dus en is het goed om dat even te laten bezinken. Indien de verkeerssituatie het dus niet toelaat (slecht zicht, nat wegdek), kan er gerust een lagere snelheid worden behouden. Een ander belangrijk punt is ook, dat verkeersborden hoger in rang staan dan zo een groene streep.

Kom je dus bij een groene streep op de weg, maar waar er ook een bord staat met een afwijkende maximumsnelheid, dan zal het laatste aangehouden moeten worden. Het is belangrijk om dus bij een groene streep, op de uitkijk te blijven voor verkeersborden die de maximumsnelheid aangeven.

Mag je ondanks een groene streep op de weg inhalen?

Indien zo een groene streep aan weerszijden begrenst wordt door een niet onderbroken witte streep, dan geldt er een inhaalverbod. Dat zal gewoonlijk ook middels een bord zijn aangegeven, maar kan het nooit kwaad om daar extra aandacht aan te besteden. Zo een inhaalverbod is er voor een reden en kan er sprake zijn van ernstige ongelukken bij het overtreden van het verbod.

Wanneer er sprake is van groene streep op de weg inhalen verbod, dan zal de lijn worden geflankeerd door een onderbroken witte lijn. Het zijn deze vrij eenvoudig ogende maatregelen die een grote invloed hebben op de verkeersveiligheid, maar is de hoofdzaak er wel, dat de verkeersdeelnemers er wel van op de hoogte moeten zijn.

Groene streep op de weg betekenis

De groene streep op de weg betekenis is dus belangrijk en mag zeker niet over het hoofd worden gezien. Het dient wel in gedachten te worden gehouden, dat borden die op betreffende stukken ook de maximumsnelheid weergeven, de boventoon voeren.

Het wel of niet mogen inhalen wordt ook duidelijk weergegeven door de witte strepen aan de weerszijden van de groene lijn. Het gaat bij een groene lijn om de maximumsnelheid van 100km/u en moet de wegsituatie het dus wel toelaten om veilig die snelheid te behouden.