Groene streep op de weg | Wat Moet je Weten? Regels & Info

Groene streep op de weg

Het zal je wel vaker opgevallen zijn als je bij iemand anders in de auto over de snelweg rijdt, die strepen op de weg. Die zijn er om de rijvlakken te verdelen en zo een veilige doorstroom te garanderen. Deze strepen zijn vaak ook nog van een bepaald materiaal gemaakt, zodat het voelbaar en hoorbaar is wanneer je met de banden erover gaat. Zo word je gewaarschuwd dat je gelijk meer aandacht aan het verkeer moet besteden en terug binnen de lijnen moet.

Naast deze functies, wordt de strepen op de weg betekenis gebaseerd op het patroon waarin de strepen zijn aangebracht als ook de kleur. Er kan zo met volle aandacht op het wegdek, toch de nodige informatie worden verkregen.

Wat betekent de groene streep op de weg?

In sommige gevallen zie je ook een groene streep op de weg tussen de witte lijnen. Deze kleur geeft aan dat er op dat gedeelte van de weg tot 100km/u gereden mag worden. Dat staat voor de maximumsnelheid. Indien de verkeerssituatie het niet toelaat, kan er gerust een lagere snelheid worden behouden. Denk bijvoorbeeld aan slecht zicht of nat wegdek.

Een ander belangrijk punt is ook, dat verkeersborden hoger in rang staan dan een groene streep. Kom je dus op een weg met groene streep, maar staat er ook een bord met een afwijkende maximumsnelheid? Dan zullen de borden aangehouden moeten worden. Het is belangrijk om dus bij een groene streep, alert te blijven voor verkeersborden die de maximumsnelheid aangeven. Dit kunnen bijvoorbeeld matrixborden zijn.

Mag je ondanks een groene streep op de weg inhalen?

Indien zo een groene streep aan weerszijden begrenst, wordt door een ononderbroken streep of doorgetrokken streep, dan geldt er een inhaalverbod. Dat zal gewoonlijk ook middels een bord zijn aangegeven, maar het kan nooit kwaad om daar extra aandacht aan te besteden. Een inhaalverbod is er voor een reden. Het niet opvolgen hiervan kan resulteren in ernstige en zelfs fatale ongelukken door frontale botsingen op hoge snelheid.

Wanneer er geen sprake is van een groene streep op de weg inhalen verbod, dan zal de lijn worden geflankeerd door onderbroken strepen. Hier mag je dus inhalen, maar let er wel op dat je goed zicht hebt of er een tegenligger komt.

Groene streep op de weg betekenis

De groene streep op de weg betekenis is dus belangrijk en mag zeker niet over het hoofd worden gezien. Het dient wel in gedachten te worden gehouden, dat borden die op betreffende stukken ook de maximumsnelheid weergeven, de boventoon voeren.

Het wel of niet mogen inhalen wordt ook duidelijk weergegeven door de witte strepen aan de weerzijden van de groene lijn. Het gaat bij een groene lijn om de maximumsnelheid van 100km/u en moet de wegsituatie het dus wel toelaten om veilig die snelheid te behouden.