Motor theorie tips | Wat Moet je Weten? Regels & Informatie

Motor theorie tips

Als motorrijder moet je zeker ook alle regels in acht nemen en staat daar de basis van de gevolgde theorie- en praktijklessen achter. Het Motor theorie examen is van hetzelfde kaliber als die van een auto en moet er niet licht over worden nagedacht.

Om snel door de leerstof heen te kunnen gaan, zijn de nodige tips zeker welkom en komt dat voor iedereen als geroepen. Het legt ook een stevige basis voor het praktijkgedeelte en het met succes doorlopen ervan.

Theorie examen motor tips

Het klinkt misschien wat clich´┐Ż, maar moet het hoofd altijd rustig gehouden worden. Alleen zo kan het gevoel van zelfverzekerdheid worden aangesterkt en zal er op het examen weinig kans zijn op faalangst. Immers, wie de leerstof allemaal goed heeft doorgenomen, zal precies weten waar de schoen wringt en daar gericht meer aandacht aan kunnen besteden.

Deze motor theorie examen tips komen ook van te pas bij andere categorieen. Naast het betrachten van de nodige kalmte en het stapsgewijs aanpakken van de leerstof, dient er ook op gezette tijden getoetst te worden wat er allemaal al geleerd is. Door te oefenen met proefexamenwerkjes, zal al gauw duidelijk worden waar de zwaktepunten zijn en kan de focus daar gelegd worden. Zo ben je er ook van verzekerd, dat er niets over het hoofd wordt gezien.

Handige tips motor theorie examen

Voor het theorie examen motorfiets is er maar 30 minuten beschikbaar en is dat wel snel afgelopen. Oefenen heeft dus alleen nut wanneer je ook de tijd in de gaten houdt. Naast de tijd, is het goed om te kijken naar het soort vragen die er op jou af zullen komen. Het beantwoorden dient namelijk op verschillende manieren te gebeuren. Denk maar aan de sleepvraag, maar ook de hotspotvraag. Laat geen kostbare tijd jouw ontglippen en moet het gelijk duidelijk zijn wat er gedaan moet worden.

De tips motor theorie examen hebben niet alleen betrekking op de leerstof, maar alles eromheen. Zo kan er op de website van het CBR gekeken worden naar alle stappen welke er daar gevolgd dienen te worden en stap je zo zelfverzekerd naar binnen. Dat helpt aardig mee om de zenuwen te kalmeren. De 50 vragen welke er beantwoordt dienen te worden, zullen geen stap te ver zijn en moet het minimale van 44 vragen goed al bij de eerste poging haalbaar zijn.

De tips voor de motor theorie verschillen niet veel met die voor de auto theorie examen. De rode draad die er gevolgt dient te worden, is dat voorkomen moet worden om haastig te werk te gaan. Neem dus jouw tijd om de leerstof door te nemen en vraag niet snel een examendatum aan. Flink oefenen met proefexamens hoort er ook bij en mag het examen zo vol vertrouwen tegemoet worden gezien.