Afbuigende Voorrangsweg | Wat Moet je Weten? Tips & Informatie

Afbuigende voorrangsweg

In het verkeer zijn het de verkeersborden die de rode draad vormen voor een veilig verloop. Om deze reden is het zeer belangrijk de betekenissen hiervan te weten om te kunnen slagen voor het auto theorie examen. In sommige situaties is het meer dan logisch welke stappen er genomen dienen te worden. Er zijn dan weer een groot aantal gevallen waarbij het zonder verkeersborden compleet de mist in zal gaan.

Bij voorrangswegen is er bij het naderen van een kruising altijd sprake van borden die de situatie aangeven en is dat in het bijzonder welkom bij een voorrangsweg afbuigend.

Afbuigende voorrangsweg betekenis onderborden

Omdat er sprake is van een voorrangsweg met aparte voorrangsregels die een bocht maakt bij een kruising, moet het voor alle partijen gelijk duidelijk zijn waar ze aan toe zijn. De afbuigende voorrangsweg betekenis laat geen ruimte voor twijfels omdat de voorrangsweg weg zelf met dikke zwarte lijn is aangegeven op het bord.

De aansluitende wegen zijn er ook te zien in de vorm van dunnere zwarte strepen. De positie van de strepen op het bord komen overeen met die in werkelijkheid.Er is dus van alles gedaan om geen ruimte te laten voor twijfels en zijn de borden altijd zodanig geplaatst, dat de bestuurders ruim van te voren van de wegsituatie in kennis worden gesteld.

Let er wel op, dat de wegsituatie op de onderborden wordt aangegeven. De voorrangsborden B01 t/m B05 zullen dus als hoofdbord te zien zijn. Verminderen van de vaart voor elk kruispunt is geboden en biedt dat ook de mogelijkheid om het overig verkeer beter te observeren.

Verkeersbord voorrangsweg kruising

Eenmaal je op de voorrangsweg bent, is het beter om middels de knipperlichten aan te geven welke richting je op gaat. Soms is voorsorteren ook nodig. Zelfs op de voorrangsweg is het beter om aan te geven waar je naartoe gaat komt dat de veiligheid altijd ten goede. Ook het verlaten van de voorrangsweg weg geef je tijdig aan met knippersignalen.

Door al deze handelingen wordt voorkomen dat er zich misverstanden gaan voordoen en is dat iets wat in het verkeer nooit welkom is. Het verkeer komende vanuit de andere wegen wordt overigens ook met behulp van verkeersbord gelijkwaardig kruispunt erop gewezen, dat ze een voorrangsweg naderen.

Bijzonder verkeer zoals ambulances, een militaire colonne of politieautos met loeiende sirenes komende vanuit de overige wegen, zullen bij het naderen van de voorrangsweg ook niet gelijk door mogen rijden.

Net als bij elke andere kruising, zal bij een afbuigende voorrangsweg de nodige voorzichtigheid betracht dienen te worden. Indien de aanwijzingen aangegeven op de borden nauwlettend opvolgt en daarbij ook de nodige voorzichtigheid betracht, zal er geen moeite mee hebben om ook het meeste ingewikkelde of gevaarlijk kruispunt de baas te zijn.