Onverharde Wegen | Wat Moet je Weten? Regels & Informatie

Onverharde wegen

We staan er niet zo vaak bij stil, maar zijn er nog een hoop onverharde wegen te vinden verspreidt door het heel land. Daar kom je dus zeker vroeg of laat op terecht en moeten de nodige verkeersregels daar zeker ook in acht worden genomen. Deze kennis beheersen is van groot belang om te kunnen slagen voor het auto theorie examen

Op onverharde wegen Nederland, maar ook over het algemeen in andere landen, moet er voorrang verleend worden aan al het verkeer dat zich bevindt op de verharde weg.

Regels maximum snelheid onverhande weg

De maximum snelheid onverharde weg zal theoretisch minder zijn dan op een verharde en is dat wel te begrijpen. De gesteldheid van het wegdek laat het in de meeste gevallen niet toe om op een veilige wijze dezelfde snelheid aan te houden dan op een verharde weg. Voorts zijn zulke wegen vaker smaller en vormt dat ook een beperking voor de snelheid.

Het belang van zo een onverharde weg moet echter niet onderschat worden omdat ze op het platteland primair zijn voor het transport. De onverhard is trouwens van toepassing op wegen die niet voorzien zijn van een wegdek bestaande uit asfalt, beton of straattegels. Een wegdek bestaand uit grind valt dus ook onder onverhard.

Onverharde weg voorrang regels

Uitgaande van de factoren hierboven genoemd, is het dus niet vreemd dat verharde wegen altijd voorrang hebben ten opzichte van onverharde. Bij een gelijkwaardig kruispunt bijvoorbeeld, zou bij uitsluitend verharde wegen, het verkeer komend vanuit rechts voorrang hebben. Indien er sprake is van een onverharde weg, zal het verkeer komend van daaruit, moeten wachten.

Pas wanneer het verkeer aan alle zijden van de verharde wegen vertrokken is, is of zijn de onverharde wegen aan de beurt. Onverharde weg voorrangsregels kunnen wel van toepassing worden wanneer er uit de weg een ambulance, brandweer- of politieauto komt aangereden met loeiende sirene.

Onverharde weg regels

Wanneer er in een bepaalde situatie sprake is van alleen maar onverharde wegen, dan zullen ze als gelijkwaardig beschouwdt moeten worden tenzij anders door middel van borden aangegeven. Onverharde weg regels zijn er dus ook en heeft het verkeer komende vanuit rechts gewoon voorrang. Het dient wel gelijk bij opgemerkt te worden, dat onverharde weg voorrang verleent te worden door voetgangers.

Indien je dus zo een onverharde weg wil oversteken, zal je voorrang moeten verlenen aan het verkeer op de onverharde weg. Logisch zou je zeggen, maar komt het toch wel voor dat er sprake is van twijfels. Het voor laten gaan van zo een voetganger mag altijd wel, maar is het dus geen verplichting. Van een zebrapad op een onverharde weg kan er trouwens ook geen sprake zijn.

De onverharde weg regels zijn dus vrij eenvoudig en moet er altijd van uit worden gegaan, dat het verkeer op de verharde weg voorrang heeft. Een voetganger die de onverharde weg wil oversteken dient ook voorrang worden verleent. De snelheid zal altijd in de gaten gehouden moeten worden omdat op zo een onverharde weg nu eenmaal bijvoorbeeld de remweg zal verschillen.