Onverharde Wegen | Wat Moet je Weten? Regels & Informatie

Onverharde wegen

We staan er niet zo vaak bij stil aangezien we in Nederland een uitstekende infrastructuur hebben met moderne wegen. Toch zijn er ook een hoop onverharde wegen te vinden verspreidt door heel het land. Daar kom je dus zeker vroeg of laat op terecht en ook daar gelden er verkeersregels die net weer wat anders zijn. Deze kennis is daarom nodig om te kunnen slagen voor het auto theorie examen.

De onverharde weg is een weg die niet voorzien is van een wegdek bestaande uit asfalt, beton of straattegels. Een wegdek bestaand uit grind of zand is bijvoorbeeld onverhard. Je zult ook merken als je met je auto een onverharde weg betreedt, het rijden wat minder comfortabel aanvoelt. Het belang van een onverharde weg moet echter niet onderschat worden omdat ze op het platteland primair zijn voor het transport. Op onverharde wegen in Nederland, maar ook over het algemeen in andere landen, moet er voorrang verleend worden aan al het verkeer dat zich bevindt op de verharde weg.

Regels maximum snelheid onverhande weg

De maximum snelheid op een onverharde weg ligt aanzienlijk lager dan die op de verharde weg. De gesteldheid van het wegdek laat het in de meeste gevallen niet toe om op een veilige wijze dezelfde snelheid aan te houden als op een verharde weg. Voorts zijn zulke wegen vaker smaller en vormt dat ook een beperking voor de snelheid.

Onverharde weg voorrang regels

Uitgaande van de factoren hierboven genoemd, is het dus niet vreemd dat verharde wegen altijd voorrang hebben ten opzichte van onverharde. Bij een gelijkwaardig kruispunt bijvoorbeeld, zou bij uitsluitend verharde wegen, het verkeer komend vanuit rechts voorrang hebben. Indien er sprake is van een onverharde weg, zal het verkeer komend van daaruit, moeten wachten. Let op: de voorrangsregels gelden niet voor voetgangers. De voetganger moet het verkeerd komend uit de onverharde weg voor laten gaan, als zij zich op de verharde weg bevinden.

Pas wanneer het verkeer aan alle zijden van de verharde wegen vertrokken is, zijn de bestuurders op de onverharde wegen aan de beurt. Onverharde weg voorrangsregels kunnen wel van toepassing worden wanneer er uit de weg een ambulance, brandweer- of politieauto komt aangereden met loeiende sirene. Dan geef je voorrang aan de hulpdiensten.

Onverharde weg regels

Wanneer er in een bepaalde situatie sprake is van alleen maar onverharde wegen, dan zullen ze als gelijkwaardig beschouwd moeten worden, tenzij anders aangegeven door middel van borden. Onverharde weg regels geven aan dat het verkeer komende vanuit rechts voorrang heeft.

Samenvattend

Rijd jij op een onverharde weg? De regels houden dus in dat wanneer je de weg verlaat voor een verharde weg, jij het verkeer op de verharde weg voor laat gaan met uitzondering van voetgangers. Er is natuurlijk wel altijd extra voorzichtigheid geboden als je een voetganger tegenkomt. Wanneer je continu op de onverharde weg rijd en in een voorrangssituatie beland, dan gelden de normale voorrangsregels van rechts heeft voorrang. Tenzij er borden zijn die anders aangeven. De snelheid zal altijd in de gaten gehouden moeten worden gehouden op een onverharde weg, omdat de ondergrond daarom vraagt. De remweg zal bijvoorbeeld verschillen.