Taxi Theorie| Wat Moet je Weten? Regels & Informatie

Taxi theorie oefenen

Er is in het verkeer nu eenmaal sprake van een ongekende dynamiek en heeft het een doorwerking naar de sectoren die veel met het transport van goederen en personen te maken hebben. Ook het taxiwezen maakt daar zeker deel van uit en moet er voor het kunnen deelnemen aan het verkeer als taxichauffeur, een apart examen worden afgelegd.

Op zo een wijze wordt niet alleen de veiligheid in het verkeer gewaarborgd, maar ook de klantvriendelijkheid. Het gaat namelijk om een dienstverlenend beroep waarbij de klant nogal veel verlangt van de chauffeur.

Wat te verwachten voor je taxi theorie examen

Alle vaardigheden in de vorm van regels bijbrengen heeft alleen maar nu wanneer er een toetsmoment is en gebeurt dat met het taxi theorie examen. Die bestaat uit 40 vragen en krijg je er een uur voor. Taxi theorie oefenen is wel aangeraden omdat er 30 meerkeuzevragen zijn, maar ook 2 cases met elk 5 vragen. Van de totaal 40 vragen moeten er 32 goed zijn en is het dus zeker een handige tip om het oefenen niet achterwege te laten.

Apart bij het examen is de wijze waarop de vragen beantwoordt dienen te worden. Zo is er de sleepvraag waarbij je de juiste volgorde kan aangeven door de nummers te slepen naar betreffende voertuigen. Bij de matrixvraag dient de betekenis van borden aangegeven worden op een matrix. Deze vorm van het beantwoorden van de vragen maakt het mogelijk om binnen de 60 minuten ruim de tijd te hebben om over de antwoorden na te denken.

Taxi theorie examen tips

Om de stof onder de knie te krijgen, zijn er een aantal stappen nodig om succes te behalen bij het examen. Nu komt het niet altijd gelegen uit om lessen te volgen, vooral niet wanneer je al elke dag druk in de weer bent met het werk. In jouw vrije tijd kan je dan gebruik maken van een taxi theorie boek. Daarin wordt er in detail ingegaan op de leerstof en wordt alles op een zodanige wijze uitgelegd, dat alles duidelijk wordt.

Wie er toch aan twijfeld, kan gerust een taxi theorie cursus volgen. Daar wordt er door ervaren instructeurs ingegaan op de materie en kunnen onduidelijkheden gelijk naar voren worden gebracht. Er wordt voorts de mogelijkheid geboden om online zo een cursus te volgen. Indien de tijd aangebroken is om het examen af te leggen, kan er ook met proefexamens worden geoefend. Dat geeft de cursist gelijk een voorproefje wat hem of haar te wachten staat en het de spanning voor een groot deel eraf.

Er wordt niets aan het toeval overgelaten bij het CBR auto theorie examen en geldt dat ook voor zij die over een chauffeurskaart willen beschikken. De nadruk wordt niet alleen gelegd op de verkeerssituatie, maar komt er ook nog een stuk klantvriendelijkheid erbij kijken. De uitslag is 1 jaar geldig en is het mogelijk om tijdens het examen individueel te worden begeleidt.