Verkeersborden fiets | Wat Moet je Weten? Regels & Informatie

Verkeersborden fiets

Fietsen zit in onze cultuur en daardoor maakt het ook een belangrijk deel uit van het verkeer in Nederland. Nergens is het aantal fietsen per hoofd van de bevolking zo groot, en nergens is het aantal fietsers zo groot. Ons land is een van de meest fietsvriendelijke landen ter wereld door de uitstekende infrastructuur en duidelijke verkeersborden. Deze borden zijn niet alleen voor de fietsers, maar alle overige deelnemers van het verkeer dienen deze te kennen. Bij het theorie examen wordt hier ook zeker de aandacht op gevestigd.

Fiets verkeersborden

Het bekendste fietsverkeersbord is wellicht het blauw fiets bord met een fiets (G11) erop afgebeeld. Deze geeft aan dat het pad een verplicht fietspad betreft. Ook de rechthoekige (G13) blauwe met het opschrift fietspad, komt vaak voor en geeft dat het een niet verplicht fietspad betreft. Om geen ruimte te laten voor twijfels, zijn er ook borden die aangeven dat er tegenliggers verwacht kunnen worden op het fietspad om ongelukken te voorkomen.

Het eind van een fietspad wordt aangegeven middels hetzelfde bord, maar met een rode streep dwars erdoor getrokken. Let er wel goed op, dat bij het verlaten van het verplicht fietspad, er extra aandacht geschonken zal moeten worden aan het verkeer. Auto's en andere motorvoertuigen nemen dan namelijk ook weer deel op dezelfde weg. Wanneer je het fietspad verlaat en een weg over moet of je jezelf bij een weg voegt kun je ook voorrangsborden verwachten.

Verkeersbord fietspad en bromfietspad

Verkeersborden voor fietsers laten een fiets zien, maar staat voor tweewielers. Tweewielers beperken zich niet alleen tot fietsen, maar bromfietsen vallen hier ook onder. Afhankelijk van de situatie, kan er sprake zijn van een gecombineerd pad en moet de nodige voorzichtigheid worden aangehouden. De maximumsnelheid bedraagt er 25 km/u. Verder mogen ook snorfietsen en elektrische fietsen er gebruik van maken.

Het verkeersbord fiets heeft dus met meer dan fietsen alleen te maken en het is dus goed om te weten dat bij gebruik van het fietspad deze andere voertuigen verwacht kunnen worden. Op publieke plekken zoals parken wordt vaker ook duidelijk aangegeven waar fietsers terecht kunnen. Niet alleen op de paden waar de fiets zich wel of juist niet op mag bevinden zijn er verkeersborden fiets te vinden. Ook op plekken waar ze bijvoorbeeld niet gestald mogen worden of waar het juist wel kan.