Verkeersborden Voorrang| Wat Moet je Weten? Regels & Informatie

Verkeersborden voorrang

Er mag in het verkeer nooit sprake zijn van twijfels, vooral niet wanneer je te maken hebt met overige deelnemers die van alle kanten uit komen. Dit speelt niet alleen bij kruisingen, maar alle andere plekken waar wegen elkaar ontmoeten. Het plaatsen van voorrang borden moet het voor alle partijen duidelijk maken waar ze aan toe zijn. De voorrangsborden kunnen afhankelijk van de wegsituatie wat verschillen vertonen en is de werkwijze om geen ruimte te bieden voor twijfels. Om te slagen voor het auto theorie examen is het van noodzaak om de betekenis van deze borden te kennen, zoals een voorrangsbord na kruispunt.

Verkeersborden betreffende de voorrang

Voorrangsborden zijn borden die onder de B-categorie vallen. Zo is er B01 in de vorm van een oranje-witte ruit. Deze geeft aan dat jij je op een voorrangsweg bevindt. Deze eindigt wanneer het zelfde bord met een streep erdoor (B02) te zien is. Er is een voorrang verlenen bord en een voorrang krijgen bord. Bijzondere aandacht moet ook uitgaan naar het verkeersbord voorrang wegversmalling. Middels gekleurde pijlen wordt aangegeven wie op dat gedeelte voorrang heeft. Door zo duidelijk de regels aan te geven worden tal van ongelukken voorkomen en kan het verkeer ook een vlot verloop hebben. Het dient echter altijd in acht te worden genomen dat de nodige voorzichtigheid (gevaarherkenning) betracht dient te worden. Ook al bevind jij je op de voorrangsweg.

Voorrangsborden betekenis

Alle voorrangsborden worden je bijgebracht tijdens de theorie lessen en tijdens het exmen kan zeker gerekend worden op een paar vragen over voorrangsborden. Het bord afbuigende voorrangsweg maakt jou duidelijk dat je op een voorrang weg rijdt die afbuigt. Dit wordt ook weer aangegeven door een ander bord. Tijdens het onderdeel gevaarherkenning zal dit tijdens het examen getoetst worden. De kleuren van zulke voorrangsborden varieren van rood-wit tot oranje-wit en zijn zo gemaakt omdat ze meteen in het oog springen. Ook in de avond of nacht, dankzij de speciale reflecterende verf. De voorrang verkeersborden mogen absoluut niet over het hoofd gezien worden.