CBR theorie examen vragen| Wat Moet je Weten? Tips & Info

CBR theorie examen vragen

Veel studenten zijn benieuwd hoe het auto theorie examen eruit ziet. Zo krijgen we vaak vragen zoals wat voor vragen er gesteld worden, welke vragen altijd terugkomen en hoeveel vragen er gesteld worden. We zetten het hier voor je op een rijtje.

Hoeveel fouten theorie examen vragen

Hoeveel theorie vragen kun je in het theorie examen auto verwachten en hoeveel vragen mag je fout hebben bij theorie examen auto? In totaal worden er 65 vragen op het examen gesteld die zijn onderverdeeld in drie soorten vragen. Zo zijn er gevaarherkenningsvragen, inzicht vragen en kennisvragen. Hier krijg je er respecievelijk 25, 28 en 12 van gesteld. Van de gevaarherkenningsvragen moet je er 13 of meer goed hebben, van de inzichtvragen 25 of meer en van de kennisvragen moet je er 10 of meer goed hebben. Bij de onderdelen kennis en inzicht krijg je bovendien 2 testvragen die je voorbereiden op wat je kunt verwachten tijdens dit onderdeel.

Bij het onderdeel kennis kan je vragen verwachten als: In welke gevallen heeft een politieauto of ambulance voorrang, moet er voorrang verleent worden aan een voetganger die een onverharde weg oversteekt en betekenisvragen van borden. Wanneer hebben voetgangers voorrang? Wat te doen bij een afbuigende voorrangsweg? En je zult uiteraard alle verkeersborden betekenis moeten kennen. Gevaarherkenningsvragen zijn vragen die gaan over stoppen, remmen of gas los laten in bepaalde verkeersituaties. Inzichtvragen zijn heel divers. Ze gaan over het gebruik van de weg, voorrang geven, bijzondere wegen, weggebruikers en manoeuvres.

Tijd voor de examenvragen van het CBR

Een examen zou een examen nu niet zijn als er geen tijd aan verbonden zou zitten. De tijd per vraag van het CBR theorie examen is verschillend. In totaal is er voor het examen 30 minuten beschikbaar en dat is onderverdeeld in 8 minuten voor kennis, 16 minuten voor kennis en 6 minuten voor gevaarherkenning. Benut de tijd per vraag die je krijgt goed door de vraag goed door te lezen. Er kunnen namelijk strikvragen in het theorie examen auto voorkomen waar je in kunt trappen als je te snel door de vragen heen gaat.

Hoe worden de auto theorie vragen gesteld

De theorie examen vragen kunnen gesteld worden in verschillende vormen. Zo is er de sleepvraag waarbij je cijfes naar juiste locaties in afbeeldingen moet slepen. De invulvraag laat je een getal invullen. De hotspotvraag is een multiple choice waarbij je de juiste afbeelding moet aantikken. De ja/nee-vraag en meerkeuzevraag zijn een kwestie van het juiste gegegen antwoord te kiezen. De multiple response vraag ten slotte, is een vraag waarbij meerdere antwoorden die gegeven zijn goed kunnen zijn.

De auto theorie examen vragen zijn allemaal aangepast aan de actuele verkeerssituaties en vormen een stevige basis voor het praktijkexamen. Lang hoef je niet te wachten op het resultaat want je krijgt het namelijk gelijk te zien aan het eind van het examen. Indien je er niet voor bent geslaagd, kan er zo meteen werk van worden gemaakt om de draad op te pakken en het nog eens te proberen.

Het gaat er dus strak aan toe bij de examenvragen van het CBR en is er op het onderdeel gevaarherkenning na, niet veel ruimte voor het maken van fouten. Oefenen en de leerstof rustig doornemen is het advies om succes te behalen. Na het goed beantwoorden van de theorievragen mag je toewerken naar het einddoel; het praktijkexamen.